Ataxxa 200 mg/40 mg  < 4 Kg

Ataxxa 200 mg/40 mg < 4 Kg

Ataxxa 200 mg/40 mg soluţie spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg

 

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare pipetă a 0,4 ml conține:

 

Substanțe active:

Permetrină                                 200,0 mg

Imidacloprid                                            40,0 mg

 

Excipienți:

Butilhidroxitoluen (E321)               0,4 mg

 

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on.

Soluție limpede, de culoare galben-maronie.

 

PARTICULARITĂŢI CLINICE

Specii ţintă

Câine.


Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Pentru tratamentul și prevenirea infestării cu purici (Ctenocephalides felis).

Puricii de pe câine sunt omorâți după o zi de tratament. Un tratament previne viitoarele infestări cu purici timp de patru săptămâni. Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de purici  (FAD).

Produsul prezintă activitate acaricidă persistentă împotriva infestaţiilor cu căpuşe (Rhipicephalus sanguineus și Ixodes ricinus  timp de până la patru săptămâni și Dermacentor reticulatus până la trei săptămâni).

Căpuşele prezente deja pe câine s-ar putea să nu fie omorâte după două zile de tratament, dar pot rămâne atașate și vizibile. De aceea se recomandă îndepărtarea căpuşelor prezente pe câine în momentul tratamentului, pentru a preveni atașarea  și hrănirea acestora cu sânge.


Contraindicații

În absența datelor disponibile, produsul nu trebuie utilizat la cățeii cu vârsta sub 7 săptămâni sau greutatea sub 1,5 kg.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează la pisici (vezi pct. 4.5 – Precauţii speciale pentru utilizare).

 

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Se poate produce atașarea individuală a căpușelor. Din acest motiv, nu poate fi exclusă transmiterea bolilor infecțioase, dacă condițiile sunt nefavorabile.

Produsul rămâne eficient împotriva puricilor și dacă animalul se udă. După imersii săptămânale în apă timp de un minut, perioada de eficacitate insecticidă persistentă împotriva puricilor nu a fost redusă. Cu toate acestea, trebuie evitată îmbăierea prelungită. În cazuri de îmbăiere frecventă și/sau prelungită eficacitatea insecticidă persistentă se poate reduce. În aceste cazuri, nu repetați tratamentul mai des de o dată pe săptămână. Dacă câinele trebuie spălat cu șampon, acesta trebuie administrat înaintea aplicării produsului sau la un interval de cel puțin 2 săptămâni după aplicare, pentru optimizarea eficacității produsului.

Eficacitatea produsului împotriva căpușelor după îmbăiere sau șamponare nu a fost studiată.

 

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Conţinutul pipetei nu trebuie să vină în contact cu ochii şi gura câinelui care primeşte tratamentul.

Este necesară atenţie pentru administrarea corectă a produsului, aşa cum a fost descrisă la pct. 4.9.

În mod special, trebuie evitată ingestia produsului prin linsul locului de aplicare sau contactul cu alte animale.

Nu se utilizează la pisici. 

Acest produs este foarte toxic pentru pisici şi poate determina moartea datorită particularităţilor fiziologice ale pisicilor, care nu sunt capabile să metabolizeze anumite substanțe, inclusiv permetrina.

Pentru a preveni expunerea accidentală a pisicilor la acest produs, câinii vor fi ţinuţi separat de pisici după tratament, până când locul de aplicare este uscat. Se vor lua măsuri pentru ca pisicile să nu lingă locul de aplicare la câinii care au fost trataţi cu acest produs. Dacă acest lucru se întâmplă, adresați-vă imediat medicului veterinar.

Consultați medicul veterinar înainte de a utiliza produsul la câinii debilitați și bolnavi.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal

veterinar la animale

Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau gura.

Nu mâncaţi, nu beţi și nu fumaţi în timpul aplicării produsului.

Spălaţi bine mâinile după aplicarea produsului.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele, spălaţi imediat zona cu apă şi săpun.

Persoanele cu sensibilitate cutanată cunoscută pot fi în mod particular sensibile la acest produs.

În cazuri extrem de rare, simptomele clinice principale care pot apărea sunt iritațiile senzoriale tranzitorii ale pielii, cum sunt furnicături, senzație de arsură sau amorțeală.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați cu apă din abundență. Dacă iritația cutanată sau oculară persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta produsului.

Nu ingerați produsul. În caz de ingestie accidentală, solicitați imediat asistență medicală și prezentați medicului prospectul sau eticheta produsului.

Câinii tratați nu trebuie lăsaţi să se joace în special cu copiii, până când locul de aplicare este uscat. Pentru a fi siguri, trataţi câinii în cursul serii. În acest caz câinii trataţi nu trebuie să aibă permisiunea să doarmă împreună cu proprietarii lor, în mod special dacă aceştia sunt copii. Pentru a preveni accesul copiilor la produs, păstrați pipeta în blisterul original până la utilizare și aruncați imediat pipeta după utilizare.

 

Alte precauţii

Solventul din produs poate păta anumite materiale, cum ar fi piele, ţesături, plastic şi

suprafeţe finite. Lăsaţi locul de aplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale.

Întrucât produsul este periculos pentru organismele acvatice, câinii tratați nu trebuie lăsați să intre în nicio apă de suprafață timp de cel puțin 48 de ore după tratament.

 

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Pot apărea prurit, pierderea părului şi eritem, edem și leziuni la locul de aplicare. Aceste reacții adverse sunt trecătoare.

În cazuri foarte rare câinii pot prezenta modificări de comportament (agitaţie, nelinişte, plânsete şi rostogoliri), simptome gastro-intestinale (vărsături, diaree, hipersalivaţie, apetit diminuat) precum şi semne neurologice, cum ar fi mişcări nesigure şi convulsii musculare, sau apatie la rasele de câini sensibile la substanţa activă permetrină. Aceste semne sunt în general tranzitorii şi sunt trecătoare.

Ingestia accidentală poate determina apariția de vomă pasageră și semne neurologice, cum sunt tremurături şi necoordonare. Se va institui un tratament simptomatic. Nu există antidot specific.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:
- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul un tratament)
- Frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 la 100 de animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10000 de animale, inclusiv rapoarte izolate).

 

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei și lactaţiei.

Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

 

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

 

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Cale de administrare şi cantităţi de administrat

Numai pentru uz extern.         Utilizare spot-on.

Se administrează prin aplicare locală pe pielea intactă.

Doza minimă recomandată este de 10 mg/kg greutate corporală imidacloprid și 50 mg/kg greutate corporală permetrină

Schema de administrare cutanată locală este următoarea:

Câini (kg greutate corporală)

Produs

Volum (ml)

Imidacloprid (mg/kg greutate corporală)

Permetrină (mg/kg greutate corporală)

£ 4 kg

Ataxxa 200 mg/40 mg soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg

0,4 ml

minim 10

minim 50

>4 kg £ 10 kg

Ataxxa 500 mg/100 mg soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg

1,0 ml

10 - 25

50 - 125

>10 kg £ 25 kg

Ataxxa 1250 mg/250 mg soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg

2,5 ml

10 - 25

50 - 125

>25 kg £ 40 kg

Ataxxa 2000 mg/400 mg soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 25 kg

4,0 ml

10 - 16

50 - 80


  • Cod produs: ATAXXA 200 mg/40 mg < 4 Kg