Protectia datelor personale

Informare privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul societatii PAMAS TRADING SRL


In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018, societatea PAMAS TRADING SRL, cu sediul in Ploiesti, str Stefan Greceanu, nr. 5, bl. L2, ap.12. et.7, judetul Prahova,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J29/136/2000, avand cod fiscal RO 12674049, cod CAEN 4690- Comert cu ridicata nespecializat, in calitate de distribuitor en gros, prelucreaza cu buna-credinta datele personale pe care le furnizeaza persoanele fizice si juridice partenere, si salariatii prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. 


  Legalitatea prelucrarii este data de art. 6, lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016.


           Informatiile cu caracter personal inregistrate si prelucrate prin intermediul formularelor specifice sunt destinate utilizarii de catre societatea PAMAS TRADING  SRL si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari:

           1.Persoana vizata si reprezentatii legali ai acesteia.

           2.Destinatarii legali ai datelor cu caracter personal: instante de judecata, executori judecatoresti.

           3. Persoane juridice imputernicite de PAMAS TRADING SRL sa prelucreze in numele societatii datele personale colectate, cu respectarea cerintelor Regulamentului (UE) 679/2016 si garantarea drepturilor persoanelor vizate in procesul de prelucrare a datelor: 

Banca Transilvania suc Ploiesti, Trezoreria Ploiesti, Inspectoratul teritorial de munca   Prahova

         4. Organe de urmarire penala si alte autoritati sau institutii publice abilitate de lege sa solicite astfel de informatii 

            Datele cu caracter personal obtinute si prelucrate de operator vor fi stocate in perioada derularii contractelor de vanzare-cumparare bunuri, prestari de servicii sau contracte de publicitate si sponsorizari, inclusiv dupa finalizarea acestora, in scop de arhivare, in conditiile legii. 

    Drepturile persoanei vizate sunt prevazute in mod expres in  dispozitiile Regulamentului (UE) 679/2016:  dreptul la informare (art 13), dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” (art.17), dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18), obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii (art.19), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul de opozitie (art.21), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.22), dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere (art. 77,78,79), dreptul de a se adresa justitiei. 

      Incepand cu data de 25 mai 2018, toate aceste drepturi, precum si alte solicitari legate de prelucrarea datelor personale, pot fi exprimate, prin cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul din municipiul in Ploiesti, str Stefan Greceanu, nr. 5, bl. L2, AP.12. ET.7, judetul Prahova,al  societatii PAMAS TRADING SRL  sau la e-mail dpo@pamastrading .ro. 


     Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, telefon: 031.805.9211 si e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.